Het Palet

Welkom bij Kindcentrum Het Palet! Een sportief, gezond en veelzijdig Kindcentrum in Deventer, in de wijk Tuindorp. We zijn één basisschool mét peuterspelen en kinderopvang.

Gezonde school

Het Palet is een gezonde school. Hierdoor mogen kinderen bij ons water of thee drinken. De kinderen mogen hun eigen fles meenemen en deze op school met water vullen. 

 

Wanneer een kind graag melk drinkt bij de lunch mag er een pakje melk meegenomen worden naar school. 

 

Gezonde lunch: 

Gezonde school

Gezonde school

2 decemberLees verder

Op zoek naar een goed kindcentrum. Maak vrijblijvend een afspraak!

Trefwoord

Bij trefwoord staat de leefwereld van kinderen centraal. De kinderen worden bij deze methode uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.

 

In week 48 ontdekken de kinderen dat je op verschillende manieren ergens naar kan kijken en dat iedereen zo zijn eigen manieren in heeft. Ga jij dingen proberen waarvan je niet meteen weet of je het kan of wacht je liever even af en kijk je de kat uit de boom? Kan je iets  wat je spannend vind of bang voor bent ook anders bekijken?

 

Bij dit thema worden bijpassende versjes gezongen en Bijbelverhalen verteld.

 

Trefwoord

2 decemberLees verder

Het mooiste wat je een kind kan geven is een nieuwe kans

Agenda
sinterklaasfeest: de kinderen zijn om 12.00 uur vrij
3 decemberLees verder
nieuwsbrief
16 decemberLees verder
kerstviering
23 decemberLees verder
kinderen zijn om 12.00 uur vrij
24 decemberLees verder
Peuter en kleuter nieuws

In groep 1 & 2 en bij de peuters zijn we inmiddels gestart met het thema sinterklaas. In de huishoek kunnen de kinderen zich verkleden als sint en piet. Ook oefenen we met het inpakken van cadeautjes.

 

Groep 2 heeft als afsluiting van het vorige thema ‘herfst’ samen appelflappen gebakken. De kinderen hebben allemaal zelf hun eigen appelflap gemaakt. Daarna hebben we ze natuurlijk lekker opgegeten.

 

Peuter kleuter nieuwsPeuter kleuter nieuws

2 decemberLees verder

We doen het samen.

Tulpenbollenactie

Als school hebben wij meegedaan aan de tulpenbollen actie. Hier hebben wij veel geld mee opgehaald voor de school. De opbrengst van de tulpenbollenactie ligt rond de 700 euro. Deze opbrengst zal o.a. worden gebruikt om nieuwe muziekinstrumenten aan te kunnen schaffen en zodoende het muziekonderwijs een frisse impuls te geven. Ook wordt er een gedeelte van het bedrag aan nieuw beweegwijsmateriaal besteed voor op het schoolplein. Hierdoor kunnen wij wisselende, nieuwe spellen en goed materiaal aanbieden op het schoolplein. Daarnaast zijn er pleinplakkers besteld voor op het peuter/kleuter plein.Tulpenbollenactie

2 decemberLees verder
rondleidingen
 

kof

 

 

Wilt u met eigen ogen zien wat ons Kindcentrum te bieden heeft voor
peuters en schoolkinderen? U bent van harte welkom om de sfeer te proeven.
Graag nodigen we u uit in ons Kindcentrum voor een rondleiding en een
oriënterend gesprek. We zullen met trots ons Kindcentrum laten zien. 

U kunt contact opnemen met Sietske Nijland, directeur van het Kindcentrum.

28 septemberLees verder

Het voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat als een huis

Welkom

Het schooljaar gaat weer van start. Wij zien alle kinderen maandag 23 augustus weer om 8.30 uur.

Wij hebben er weer ontzettend zin in. De leerkrachten zijn het afgelopen week druk geweest om de klassen in te richten.Het nieuwe meubilair dat in de vakantie is geleverd, ziet er mooi uit. 

Voor de onderbouw zijn er nieuwe kasten, groepstafels en stoelen geleverd.

Voor groep 3 t/m 8 kasten, driekanttafels en tafels die in een halve kring staan. De verlengde instructie vindt plaats in de halve cirkel.

Hieronder twee foto's van de nieuw ingerichte klaslokalen.

mm1

23 augustusLees verder

Wij geven kleur aan onderwijs door de eigenheid van kinderen te zien en te stimuleren.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren