Het aannamebeleid

Ons Kindcentrum heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen, dat iedereen welkom is, met welke levensbeschouwing dan ook. Voorwaarde is wel, dat de doelstellingen van het Kindcentrum door leerlingen en ouders worden gerespecteerd.

Wanneer u uw handtekening zet onder het inschrijfformulier van het Kindcentrum, geeft u daarmee tevens uw toestemming voor het zo nodig inschakelen van deskundige hulp van buitenaf. Dit zal overigens te allen tijde niet eerder dan na overleg met u gebeuren.

Bij de aanmelding stelt ons Kindcentrum zich de volgende vragen:
– Wat is nodig om het kind op ons Kindcentrum te laten functioneren?
– Welke mogelijkheden ziet het Kindcentrum?
– Is ons Kindcentrum in staat het onderwijs te bieden dat het kind nodig heeft?

Voordat we overgaan tot de toelating van een kind met een ondersteuningsbehoefte dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat ons Kindcentrum kan bieden. In de afweging spelen de volgende twee punten een belangrijke rol:

  1. Kunnen we rust en veiligheid binnen de groep bieden en wordt het leerproces niet belemmerd?
    In de verhouding tussen verzorging/behandeling en het onderwijsaanbod gaat voor ons onderwijsaanbod voor.
  2. Sluit dit aan bij de ondersteuningsbehoefte van het kind?

Een plaatsing in het basisonderwijs moet het kind optimale ontwikkelingskansen bieden. Hoewel onze school het als taak ziet in voldoende mate af te stemmen op de ontwikkeling van de onderwijsbehoeften, kan de ontwikkeling van sommige kinderen beter begeleid worden door een speciale (basis)school of een taalschool. In het samenwerkingsverband zijn gezamenlijk afspraken gemaakt hoe we tot een zorgvuldige afweging komen.