Samenverwerkingsverband Sine Limite

Alle basisscholen, peutergroepen en speciale scholen in de gemeente zijn aangesloten bij Sine Limite. Sine Limite helpt scholen, kinderen en ouders bij Passend onderwijs. Via de school maar ook rechtstreeks kan met het loket van Sine Limite contact opgenomen worden. Scholen, ouders, leerlingen, Sine Limite en alle andere betrokkenen…met elkaar ontwikkelen we passend onderwijs verder.