Ouders

Als ouder ken je je kind het beste. Die kennis is van grote waarde voor de leerkracht. Daarom zien we op Het Palet de ouders als onze educatieve partners. Dat merk je als ouder bij het tienminutengesprek die we bij elk rapport organiseren. Ook wanneer een kind extra zorg nodig heeft, betrekken we ouders. Maar we nemen niet alleen contact op als het niet goed gaat. De ouders krijgen ook bericht van de leerkracht wanneer dingen wel goed lopen.

Daarnaast verwachten we van de ouders ook een actieve rol. Door voor te lezen, bevorder je het gevoel voor taal bij je kind. Ook de methodiek Logo3000 die we op Het Palet inzetten, betrekt ouders bij het leren van woorden. Wat de kinderen met LOGO 3000 leren op school kunnen ze thuis nog eens extra oefenen. Daarnaast vragen we ouders om waar nodig hun kind te helpen bij het maken van huiswerk.

Kennismakingsgesprekken

In het schooljaar 2016-2017 voeren we kennismakingsgesprekken in. Dat zijn gesprekken aan het begin van het schooljaar tussen de leerkracht, de ouder en het kind. Het kind maakt kennis met zijn nieuwe juf of meester en de leerkracht leert het kind kennen aan de hand van de verhalen van ouder en kind. Daarbij praten we niet alleen over hoe het op school gaat, maar ook over hoe een kind thuis is.

Kindgesprekken

Verder zijn we ook heel benieuwd naar wat de kinderen zelf leren. Daarom voeren we op school ook kindgesprekken. Het kind kan daarin vertellen over wat het zelf wil leren en wat hij of zij daarbij nodig heeft.

Betrokken ouders

Daarnaast vinden we het belangrijk om ook op andere vlakken de ouders van onze leerlingen te betrekken bij het beleid en de activiteiten op school. We zijn blij met onze actieve Ouderraad. We organiseren regelmatig koffieochtenden waar we met ouders in gesprek gaan over uiteenlopende onderwerpen. En ouders kunnen meekijken bij de thema-afsluitingen.