Huiswerk

Wij zijn van mening dat het, met het oog op het benutten van de effectieve leertijd, verantwoord is kinderen huiswerk mee te geven. Dit is tevens een goede voorbereiding op het onderwijs na het basisonderwijs.

Waarom geven we huiswerk en wat geven we als huiswerk?

  1. Om kinderen thuis een proefwerk voor te laten bereiden;
  2. Om het automatiseren van bijvoorbeeld de rekentafels extra te oefenen;
  3. Om kinderen, uit met name de bovenbouw, thuis opdrachten te laten uitvoeren en lessen te leren;
  4. Om een dreigende achterstand op school ongedaan te maken. Hierbij wordt ook vaak de hulp van ouders gevraagd.

Het blijkt dat begeleiding vanuit school bij het maken van huiswerk in de bovenbouw een positieve uitwerking heeft op een goede studiehouding.

Kinderen leren bij ons op school:
– plannen: wanneer doe ik wat; niet uitstellen tot het laatste moment; zo mogelijk werken op vaste momenten;
– tijd indelen: hoeveel tijd besteed ik aan een onderwerp; niet af en toe lang werken, maar bij voorkeur regelmatig kort werken;
– tijd overzien: leren hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.

De hulp van ouders bij het maken van huiswerk is van belang om zo gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Wij bieden jaarlijks ook huiswerkondersteuning na schooltijd aan voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Dit gebeurt onder toezicht van de kinderwerker in de huiskamer. De kinderwerker heeft een kort lijntje met de groepsleerkracht.