Privacyverklaring Varietas

Hoe meer en hoe makkelijker mogelijkheden er zijn om informatie te delen, hoe zorgvuldiger we met die informatie om moeten gaan. Tegenwoordig is het erg makkelijk om foto's en andere persoonlijke informatie op internet te zetten. De belangrijkste factor daarbij, zijn de mensen die met die informatie werken. Je kunt de mooiste afspraken maken, maar belangrijker is het dat mensen zich daar aan houden en dat zij daarnaast zelf nadenken over welke informatie zij delen en hoe zij dat doen. Laten we vooral niet vergeten dat onze leerlingen (en onze collega's) de rest van hun leven geconfronteerd kunnen worden met die informatie.

Privacyverklaring Varietas

Wij verwerken van al onze leerlingen en medewerkers persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met die persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met die persoonsgegevens omgaan. U vindt onze privacyverklaring op de website van Stichting Varietas.

Verzoek aan ouders

Wij vragen (ook bij deze) alle ouders en verzorgers om niet zomaar zonder toestemming informatie of beeldmateriaal te delen waar andere kinderen op staan. Het lijkt zo onschuldig om een leuke klassefoto even op facebook te delen, maar er zijn situaties waar dat voor een kind misschien zelfs gevaarlijk kan zijn. De school is op de hoogte van dat soort situaties. Deel dus geen persoonsgegevens of beeldmateriaal zonder toestemming van de ouders van een kind of van de school!

Varietas-app

Om meer controle te houden op de gedeelde informatie, gebruiken we in onze organisatie een afgeschermde omgeving, die is gekoppeld aan een app, waar ouders en medewerkers een account voor kunnen krijgen. Deze omgeving is van SchouderCom of Parro.

Functionaris gegevensbescherming

Varietas heeft twee functionarissen gegevensbescherming (FG): Eva Bosch en Ethel Korbeld die, samen met het ICT team, bewaken of de privacy in onze organisatie is geborgd.

  • Algemene vragen kunt u mailen naar het emailadres e.korbeld@varietas.nl.
  • Een melding over een informatiebeveiligingsincident kunt u mailen naar melding@varietas.nl
  • Wilt u liever eerst overleggen? Telefonisch zijn wij bereikbaar tussen 9 en 16 uur op telefoonnummer 085-0435490 (tijdens schoolvakanties regio Noord zijn wij telefonisch slecht bereikbaar. De melding-postbus wordt dan wel regelmatig gecontroleerd).