Het voortgezet onderwijs

Procedure voortgezet onderwijs

Een belangrijk moment in groep 8 is de overgang naar het voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling de overstap maakt naar het voortgezet onderwijs wordt door de leerkracht van de groep 8 leerling een onderwijskundig rapport meegegeven.
Het schoolbeleid van kindcentrum Het Palet is er op gericht de leerlingen aan het eind van de basisschool een zodanig schooladvies te geven, dat ze direct op het juiste niveau het voortgezet onderwijs instromen. Gegevens van ons leerlingvolgsysteem, alsmede de kennis van de collega’s betreffende de persoonlijkheidskenmerken van de leerlingen stellen ons daartoe in staat.
Doel van deze uitgebreide overdracht is om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor de leerling zo soepel mogelijk te maken. Het rapport wordt door de ouders ingezien en ondertekend, voordat het richting de nieuwe school gaat.
Belangrijk is om ook de open dagen en voorlichtingsavonden in de gaten te houden.
 
De procedure is als volgt.
In juni van groep 7 krijgen  alle leerlingen een voorlopig advies. In januari van groep 8 volgt het definitieve advies. In februari is de doorstroomtoets van IEP. 
Mocht de doorstroomtoets een hogere score hebben dan het advies, volgt er nog een gesprek met ouders.
De leerlingen worden in maart ingeschreven bij het voortgezet onderwijs naar keuze. 

Verder verzorgt de school in november een informatieavond over en door het VO voor ouders en kinderen.
Ouders en kinderen zijn in de gelegenheid om scholen voor het VO te bezoeken.

Waar gaan de leerlingen van Het Palet in augustus 2024 naar toe?

Vorm onderwijs KC Het Palet
Praktijkonderwijs / basis 0
Basis 0
Basis/kader 10
Kader/mavo 5
Mavo/havo 2
Havo/vwo/gymnasium 4
Totaal 21 lln