Positief Kindcentrum

Leren gaat beter als er een veilig en positief klimaat op het Kindcentrum is. En goed gedrag kun je leren. Daarom werken we op ons Kindcentrum met Schoolwide Positive Behaviour Support, of korter: PBS.

PBS richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Op school vinden we veiligheid, respect en verantwoordelijkheid erg belangrijk. Die waarden vertalen we naar heel duidelijke gedragsregels die overal in school gelden en die alle leerkrachten hanteren. Het gaat daarbij vaak om kleine dingen. Zo geven we elkaar complimenten. Als we ’s ochtends binnenkomen, geven we de leerkracht een hand. En we maken bijvoorbeeld afspraken over rennen op de gang. De kinderen leren dit gedrag actief aan en worden gewaardeerd en beloond als ze het gewenste gedrag laten zien.

Kidsteam

PBS zorgt voor een goede sfeer op school. Daarom willen we het goed bewaken. Daar helpt het Kidsteam bij. Op Het Palet kunnen leerlingen lid worden van Kidsteam en zo meedenken over hoe het gaat op school. 

Kwink

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren, inclusief burgerschap en mediawijsheid, voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs.  De methode is praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Sluit goed aan bij de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

Verder werken we met de gouden weken, de zilveren weken en besteden we aandacht aan de week tegen pesten.