Aanmelden

Bent u op zoek naar peuterspelen of een school voor uw kind(-eren) en bent u geïnteresseerd geraakt in ons Kindcentrum? Dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk informatiegesprek.

Tijdens deze ontmoeting laten wij graag ons Kindcentrum zien en ervaren. Het is van belang de sfeer te vernemen, vandaar dat wij u het liefst onder schooltijd uitnodigen, zodat we alle groepen even in kunnen. Zo hoort u meer over Kindcentrum Het Palet, wordt u rondgeleid en bent u natuurlijk in de gelegenheid om al uw vragen te stellen.

Contact
Voor al uw vragen omtrent aanmeldingen kunt u contact opnemen met Sietske Nijland via 0570-606755 of s.nijland@varietas.nl

U kunt het aanmeldformulier eventueel zelf uitprinten en (alvast) invullen.

Aanmeldprocedure gemeente Deventer

In de gemeente Deventer gelden de volgende afspraken over het aanmelden van kinderen die voor het eerst naar school gaan (onder-instroom):

- Elk halfjaar is er een aanmeldronde voor de (bijna) 3-jarigen.
- Ouders/verzorgers met kinderen die het komend half jaar 3 worden ontvangen informatie over het aanmelden per post (brochure en aanmeldformulier).
- Ouder/verzorger meldt het kind aan bij de school van voorkeur met het unieke aanmeld formulier (NB: aanmelding is nog geen inschrijving).

De volgende voorrangsregels worden gehanteerd op Het Palet in deze volgorde:
1.  Voorrang voor broertje/zusje van een ingeschreven leerling. 
2. Voorrang instroom vanuit peutervoorziening Het Palet.

- Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zal de school loten. Op Het Palet geldt dit niet, wij hebben ruimte om alle kinderen die aangemeld worden te plaatsen.  
- Ouder/verzorger krijgt een bericht over plaatsing van de school . Ouder/verzorger kunnen vervolgens een schooleigen inschrijfformulier in vullen.