GGD gezondheidsonderzoek

Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont, heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en vaccinaties te geven. Maar jullie kunnen ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee. Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. 

Naast dat we te consulteren zijn, voeren we ook gezondheidsonderzoeken uit bij kinderen in de leeftijd van 5 en 10 jaar. Normaal gesproken voeren we deze onderzoeken op school uit. Sinds de start van de coronacrisis is dit helaas niet meer gebeurd. Mede door de coronacrisis en door veranderingen in landelijke richtlijnen hebben we de ambitie om toe te werken naar een aangepaste werkwijze voor kinderen in de basisschool leeftijd vanaf het schooljaar 2023/2024. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Het aankomende schooljaar is een overgangsfase waarin we onderstaande werkwijze hanteren.

Gezondheidsonderzoek rond de 5 jaar

Als een kind ongeveer 5 jaar oud is, ontvangen ouders van ons een uitnodiging om een afspraak in te plannen voor een ogen- en orentest en een lengte- en gewichtsmeting bij de doktersassistente op het consultatiebureau. Daarnaast ontvangen ouders een vragenlijst. De doktersassistente beoordeelt de resultaten van de onderzoeken en de ingevulde vragenlijst en bekijkt of er een vervolgafspraak bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts nodig is. Het kan zo zijn dat een kind een afspraak heeft onder schooltijd en hierdoor even afwezig is. Deze werkwijze hebben we afgelopen jaar ook toegepast en hier hebben we veel positieve reacties van ouders op ontvangen. Daarom kiezen we ervoor om deze werkwijze zo voort te zetten.

Gezondheidsonderzoek rond 10,5 jaar

Als een kind ongeveer 10,5 jaar oud is, komt de doktersassistente naar school. Zij meet de lengte en het gewicht van het kind. Vooraf ontvangen ouders van ons een digitale vragenlijst. In deze vragenlijst vragen we ouders toestemming om hun kind uit de klas te halen. Ook stellen we een aantal algemene vragen, informeren we naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en is er ruimte voor vragen die ouders zelf hebben. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst kan het zijn dat er een gesprek volgt met ouders en een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Groepsvoorlichting groep 8

In groep 8 vindt er een groepsvoorlichting plaats door de doktersassistente. Het thema van deze groepsvoorlichting wordt in samenspraak met school bepaald. De thema’s zijn:

  • Puberteit
  • Fit in je vel
  • Mediagebruik

Heeft u een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop eens zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De gegevens staan op onze website: http://www.ggdijsselland.nl