De speelinloop

We hebben op Het Palet een Speelinloop voor ouders en dreumesen.
Deze Speelinloop is bedoeld voor alle kinderen vanaf 1-2 jaar die uit de wijk komen.
Iedere woensdag van 8.30 – 10.00 bent u welkom in groep rood.
Gedurende deze middag kunt u met uw kind spelletjes doen, lekker knutselen, maar ook praten met andere ouders over de opvoeding en tips uitwisselen.

De speelinloop wordt begeleid door een pedagogisch medewerker van het Kindcentrum.

Zo kan uw kind rustig wennen aan een peuterspeelzaal en de manier van werken. Ook raakt u als ouder bekend met hetgeen er op een speelzaal gebeurt. Hierdoor zal de start op een voorschoolse voorziening zowel voor u als uw kind vertrouwder voelen.

Voor de Speelinloop hoeft u zich niet van tevoren aan te melden.