Activiteiten onder schooltijd

Culturele activiteiten

Elk schooljaar neemt iedere groep deel aan tenminste één culturele activiteit. Dat kan een voorstelling  zijn of iets dergelijks. Deze uitvoeringen kunnen plaatsvinden in school of elders. Ouders worden via een (nieuws)brief op de hoogte gebracht over de inhoud van deze activiteiten. Waar we als school ouders kunnen betrekken, doen we dat. Komend schooljaar krijgen alle groepen daarnaast nog drie blokken cultuur aangeboden. Te denken valt aan moderne media, theater, dans, muziek, beeldende vorming.

Excursies en verkeersexamen

Het komt voor dat een klas op excursie gaat. De leerlingen brengen dan een bezoek aan bijvoorbeeld een kerk, bibliotheek of bijvoorbeeld de uiterwaarden. In veel gevallen zal de leerkracht een beroep doen op de medewerking van een aantal ouders. Hulp van ouders is een voorwaarde om aan dergelijke nuttige en leerzame uitstapjes te kunnen deelnemen. Mocht u bezwaar hebben tegen het vervoer van uw kind(eren) door ouders, dan kunt u dit bij aanmelding van uw kind aangeven.
Vanaf groep 5 kan (bij korte afstanden) besloten worden dat de kinderen op de fiets naar het uitje gaan. Wilt u zorgen dat uw kind een fiets heeft en al geoefend heeft in het verkeer?
Ook doen we jaarlijks mee aan de verkeersexamens. 

Jaarlijkse schoolsportdagen

Jaarlijks doet de bovenbouw (groep 7en 8) mee aan de schoolsportdagen van Deventer. Daarnaast doen we, als het kan, mee met verschillende schooltoernooien en sportactiviteiten. Bij al deze activiteiten is eveneens de ouderhulp onmisbaar.