Vervanging zieke leerkrachten

Indien een leerkracht ziek is wordt er via de vervangingspool een invalleerkracht ingepland. De invalleerkrachten in deze pool zijn zorgvuldig geselecteerd en worden door de scholen waar ze invallen begeleid en beoordeeld. Als er geen vervanger is voor de afwezige leerkracht wordt bekeken of er binnen de school een passende oplossing gevonden kan worden. Groepen kunnen worden samengevoegd of een collega-teamlid neemt de groep over.

Indien de vervanging niet geregeld kan worden zal een groep de volgende dag, voor ten hoogste twee dagen achtereen thuis moeten blijven. Na twee dagen blijft dan een andere groep thuis. Ouders of verzorgers krijgen een dag van tevoren bericht over hoe de zaken geregeld zijn.

De werkwijze zoals hierboven omschreven en die voor alle Varietas scholen geldt, is vastgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen, om de werkdruk bij het personeel niet te vergroten en om de leerlingen niet ‘onder schooltijd’ naar huis te hoeven sturen.