Samenwerking met partners

Sam&ko

Sam&ko is een directe partner van ons kindcentrum. De intensieve samenwerking met Sam&ko maakt het mogelijk om ons kindcentrum gestalte te geven. De doorgaande lijn van peuters naar kleuters is al gerealiseerd. Om het kindcentrum verder te ontwikkelen blijft deze samenwerking van essentieel belang.  De lijnen zijn kort en samen bedenken we nieuwe mogelijkheden in ons Kindcentrum en in de wijk.

Raster Welzijn

De samenwerking met Raster Welzijn is intensief. De kinderwerker(s) spelen een belangrijke rol binnen ons Kindcentrum. Zij verzorgen de spelbegeleiding op het plein, begeleiden kinderen bij kidspower, doen interventies bij groepsprocessen. Daarnaast wordt de huiswerkklas verzorgd door de kinderwerker. Ook worden er naschoolse activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan de meidengroep, kookclub, knutselen e.d.
De huiskamer wordt ook geleid door een medewerker van Raster. 

Inspectie

Ook de inspectie is een partner van het Kindcentrum.  De contacten met de onderwijsinspectie liggen op het vlak van:
– informatie en/of advies van de inspectie aan de school;
– schoolbezoek door de inspecteur;
– indienen activiteitenplan;
– insturen schoolplan en wijzigingen schoolwerkplandelen;
– aanvragen afwijkingen activiteitenplan (lesrooster);
– insturen formulieren teldatum.

De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs op onze school en bezoekt in dat kader tenminste één keer in de vier jaar onze school. Voor meer informatie over de werkwijze van de inspectie kunt u terecht op de website www.onderwijsinspectie.nl. Ook kunt u op deze site via het contactformulier uw vragen aan de onderwijsinspectie stellen.

Sine Limite

Om de extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen werken de schoolbesturen van de scholen in de gemeente Deventer samen in het samenwerkingsverband Sine Limite. Onze kindcentrum maakt ook deel uit van dit samenwerkingsverband.

Gezinscoach

Vanaf januari 2015 is jeugdzorg onder de gemeente komen te vallen. In Deventer zijn in alle wijken gezinscoaches werkzaam. Een gezinscoach helpt ouders bij opvoed- en opgroeivragen. Soms zijn enkele gesprekken voldoende. In andere gevallen kunnen zij hulpverlening inzetten. Elke school heeft een gezinscoach als contactpersoon.
U kunt de gezinscoach rechtstreeks benaderen via telefoonnummer 14 0570
(geen netnummer nodig) of per e-mail: info@gezinscoachdeventer.nl.

Opleidingsscholen

De school heeft regelmatig contact met diverse opleidingsscholen met verschillende expertises, waarvan studenten als stagiaires op onze school komen. 

De Tintaan (Tijdelijk intensief Nederlands taalonderwijs aan nieuwkomers)

Op de TiNtaan wordt lesgegeven aan neveninstromers, dat zijn kinderen tussen 4 en 12 jaar die korter dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om deel te nemen aan het onderwijsproces.

De bibliotheek

Ons Kindcentrum werkt nauw samen met de bibliotheek. De fietskoerier bezorgd regelmatig boeken die passen bij thema's, projecten en methoden. Ook ondersteunt de bibliotheek ons met diverse leesactiviteiten.

Overige partners

Naast bovenstaande partners zijn we ook partner van de Leeuwenkuil, sportbedrijf Deventer, Raster, het wijkteam, wijkagent e.d.