Sponsoring

Om bijzondere projecten –als aanvulling op de kernactiviteiten van de school- te financieren maakt onze school incidenteel gebruik van sponsoring. De volgende regels worden hierbij in acht genomen: 

• sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
• sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt.
• sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden.
• sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.

Het geld komt ten goede van de door school vooraf gestelde doelen van sponsoring.