Hulp van ouders

Mede dankzij de hulp van enthousiaste ouders kan ons Kindcentrum het onderwijs goed organiseren. Er is hulp nodig bij:

– de organisatie van activiteiten, bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerstmis en Pasen; 
– schoolreis;
– versieren van de school bij één van de vele activiteiten;
– hand- en spandiensten;

Wat mag het Kindcentrum van hulpouders verwachten?

Natuurlijk weten wij dat de leerkracht en daarmee het Kindcentrum te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van een activiteit of excursie. Echter bij een aantal activiteiten zijn hulpouders noodzakelijk, omdat anders de activiteit niet of niet veilig uitgevoerd kan worden. Naast helpende handen heeft de leerkracht op dat soort momenten ook behoefte aan “helpende ogen”. Wij verwachten dat ouders waar nodig kinderen vroegtijdig tot de orde roepen en zich tijdens een excursie mengen tussen de kinderen om ze beter te begeleiden. Incidenten worden doorgegeven aan de leerkracht, zodat zij op de hoogte is en waar nodig zelf een interventie doet. Door als hulpouder de medeverantwoordelijkheid te nemen, blijft het mogelijk om allerlei activiteiten te doen en ons Kindcentrum een gezellige en veilige Kindcentrum te laten zijn voor alle kinderen!