Snappet onderwijs

In middenbouw en bovenbouw maken wij gebruik Snappet. Ieder kind heeft op zijn eigen device toegang tot les- en oefenmateriaal. Bij de vakken rekenen en taal wordt gebruik gemaakt van Snappet. Naast het werken op de device werken de kinderen ook in werkboekjes, waardoor schrijven nog steeds voldoende aandacht krijgt. Ook worden de vakken gedurende de dag met elkaar afgewisseld, waardoor er voldoende balans is tussen tabletonderwijs en ons andere onderwijs. Voordelen van Snappet zijn directe feedback en onderwijs op maat!