Evaluatie schooljaar 2022-2023

 

Ontwikkelingen binnen het kindcentrum

De huiskamer is geopend. Elke donderdag kunnen ouders komen en kunnen informatie krijgen over diverse zaken.

Het zwerfboekenstation is ook geopend, de kinderen kunnen nu gratis boeken meenemen.

In de groepen 3 t/m 8 wordt thematisch gewerkt met de methode Blink.

De naschoolse activiteiten zijn uitgebreid.

Brick is gestart binnen onze school. Brick verzorgt lichte ondersteuning bij kinderen en ouders.

SWPBS/gedrag

Bart van Campen heeft  een studiedag verzorgd.

Interventies op het gebied van gedrag zijn aangescherpt.

   Het onderdeel ontleden binnen het taalonderwijs is school breed aangepakt.

Het stelonderwijs is aangescherpt
seksuele vorming We hebben de week van de lentekriebels gedaan. Ouders zijn vooraf geïnformeerd.

VVE

De doorgaande lijn 2-6 jaar is verder voortgezet op het gebied van educatie, gedrag en rijke speel- en leeromgeving.

Ouderbetrokkenheid

De huiskamer is gestart. Wekelijks is er een koffiemoment en kunnen ouders aansluiten.

Bij elke thema afsluiting bij de peuters en kleuters zijn de ouders uitgenodigd.

Er is een thema middag geweest voor de week van de lentekriebels

Bij diverse afrondingen van projecten (muziek, schoolconcert, kunst) zijn ouders uitgenodigd.

NPO gelden

Er heeft een zomerschool plaats gevonden voor de groepen 3 t/m 6.

De kinderen hebben extra ondersteuning gekregen, doordat er meer personeel was die ondersteuning hebben geboden.

De kinderen hebben twee wekelijks muziekles gehad.

De kinderen hebben allemaal een culturele of educatief uitje gehad.

Er zijn materialen aangeschaft ter ondersteuning van het onderwijs: ondersteunend materiaal, materiaal voor in de hoeken (groep 1 en 2),  bewegend leren en buitenmateriaal.

Alle leerkrachten hebben diverse cursussen kunnen volgen.