voornemens schooljaar 2024-2025

 

Ontwikkelingen binnen het kindcentrum
 • Taalstimulering bij ouders en kinderen middels de inzet van de subsidie: Tel mee met Taal 
 •  Diverse naschoolse activiteiten aanbieden waarbij de talenten van de kinderen gestimuleerd worden.  Er komen ook naschoolse activiteiten in de wijk waar onze kinderen aan deel kunnen nemen. (subsidie school en omgeving) 
 • We bieden bij de kleuters een keer per week een spel aan (beweegwijs)  
VVE
 • De pedagogisch medewerkers en de onderbouwleerkrachten volgen de cursus speelrijke hoeken. Zij gaan de hoeken uitdagender inrichten.
 • De pedagogisch medewerkers en de onderbouwleerkrachten kunnen doelgericht les geven in de verschillende hoeken.
 • De moestuin wordt verder uitgebreid.
SWPBS/gedrag
 • We gaan een nieuwe leerling vragenlijst invoeren.
 • We kiezen een instrument om de sociale emotionele ontwikkeling van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 te volgen.
 • We gaan het Kidsteam weer opzetten. Kinderen mogen meedenken over de school.
lees-, taalonderwijs
 • We gaan Close Reading borgen
 • WE gaan groepsdoorbrekend spelling onderwijs aanbieden
 • We oriënteren ons op een nieuwe taalmethode.
 • We gaan KWEC inzetten om de spelling te ondersteunen
rekenonderwijs
 • We gaan in de groep 3 en 4 Snappet rekenen implementeren.
 • we gaan het automatiseren versterken door rekensprint online wekelijks in te zetten

Ouderbetrokken-

heid

 • Het houden van koffieochtenden met inhoudelijke thema's.
 • Ouders betrekken bij de naschoolse activiteiten.
 • Ouders kunnen een kijkje nemen in de groep.
 • Taalstimulering bij ouders door te werken met digitale prentenboeken (Bereslim)

subsidie basisvaardig-

heden

 • De kinderen krijgen extra ondersteuning, doordat er meer personeel is aangesteld.
 • Er worden materialen aangeschaft om het onderwijs te versterken, zoals leesboeken, bee-bots, rekenmateriaal, buitenmateriaal en spullen voor in de speelhoeken.
subsidie brugfunctionaris
 • We gaan een brugfunctionaris inzetten die ondersteuning kan bieden aan kind en ouder