Naschoolse activiteiten, Taalacademie en huiswerkklas

Naschoolse activiteiten

Wij bieden diverse naschoolse activiteiten aan. Te denken valt aan sportactiviteiten en culturele activiteiten in samenwerking met de Leeuwenkuil, Raster en sportbedrijf Deventer. Ook hiervoor kunt u zich voor de start van elk blok inschrijven voor een activiteit. U betaalt een kleine bijdrage. Ook is het mogelijk om met Leergeld cheque sport en cultuur de activiteiten te betalen.

Huiswerkklas

Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 is er de huiswerkklas. De huiswerkklas vindt 1x per week plaats. Het huiswerk maken duurt ongeveer 2×50 minuten met tussendoor een pauze. De kinderen kunnen dan even lekker ontspannen. Naast het plannen en leren, worden ook diverse onderwerpen besproken, zoals vriendschap.
We doen dit in samenwerking met Raster.

TAD academie Ontdek

Wat is de taalacademie?
Binnen de Taalacademie wordt extra taal aangeboden.
Tijdens de lessen na schooltijd staat de omgeving van de kinderen centraal en zal er door middel van excursies tijdens ieder project aandacht besteed worden aan het vergroten van de kennis van de wereld in combinatie met taal. Door kinderen direct hiermee in aanraking te laten komen, willen wij de basis vergroten en uiteindelijk komen tot een verdieping van taal gericht op onderzoeken en creëren. Hiervoor zetten we nieuwe media in. Het uiteindelijke doel is het verkleinen van de kloof tussen taal en rekenen en het vergroten van de kansen van de kinderen in het Voortgezet Onderwijs en erna.

Voor wie is de taalacademie?
Kinderen van 8 jaar en ouder met een rekenvoorsprong en een taalachterstand in combinatie met een hoog denkniveau. 10 kinderen van onze school doen mee met dit traject.
De lessen worden één keer per week gegeven na schooltijd door een ervaren leerkracht met expertise taal.