Evaluatie schooljaar 2023-2024

 

Ontwikkelingen binnen het kindcentrum

De naschoolse activiteiten zijn uitgebreid. Ons aanbod is uitgebreid naar techniek, beeldende vorming en timmeren.

Brick verzorgt lichte ondersteuning bij kinderen en ouders. Dit jaar heeft juf Judith met diverse kinderen en ouders gesproken en zijn er mooie resultaten geboekt.

De kinderen krijgen het hele jaar door dagelijks fruit, daarnaast hebben ze drie dagen in de week een lunch.

We hebben een weggeefkast waar we diverse producten in zetten. Hier wordt goed gebruik van gemaakt.

SWPBS/gedrag

Bart van Campen heeft  twee studiemiddagen verzorgd rondom gedrag. Hij heeft in twee groepen interventies gepleegd om de groepsdynamica te verbeteren.

Interventies op het gebied van gedrag zijn aangescherpt. In de groepen 7 en 8 hanteren we het muurtje.

taal

We hebben technisch leesbeleid verder aangescherpt en een doorgaande lijn ontwikkeld.

De leerkrachten zijn verder geschoold in Close Reading. Zij geven volgens deze methodiek begrijpend lezen in de groepen.

rekenen De leerkrachten zijn verder geschoold in de mogelijkheden van Snappet.
 
VVE

De doorgaande lijn 2-6 jaar is verder voortgezet op het gebied van educatie, gedrag en rijke speel- en leeromgeving.

De pedagogisch medewerkers en de onderbouwleerkrachten hebben de cursus speelrijke hoeken gevolgd. Zij hebben de hoeken uitdagender inrichten. 

We zijn bij de kleuters gestart met het digikeuze bord.

 

Ouderbetrokkenheid

De huiskamer was er elke donderdag. Door te weinig deelname is de huiskamer gesloten.

Maandelijks hebben we een koffieochtend bij de peuters en kleuters waarbij de ouders en kind diverse activiteiten doen rondom een prentenboek. Dit doen we in samenwerking met de bibliotheek.

Bij elke thema afsluiting bij de peuters en kleuters zijn de ouders uitgenodigd.

We zijn dit jaar gestart met huisbezoeken. Zowel de leerkrachten, de kinderen als de ouders vonden het prettig om in de thuissituatie te praten over het kind.

NPO gelden/subsidie basisvaardigheden

De kinderen hebben extra ondersteuning gekregen, doordat er meer personeel was die ondersteuning hebben geboden.

De kinderen hebben twee wekelijks muziekles gehad.

Er zijn materialen aangeschaft ter ondersteuning van het onderwijs: ondersteunend materiaal, materiaal voor in de hoeken (groep 1 en 2),  bewegend leren en buitenmateriaal.

We hebben ons georiënteerd om meer groepsdoorberekend te gaan werken.

Er zijn materialen aangeschaft voor het reken- en taalonderwijs