voornemens schooljaar 2023-2024

Ontwikkelingen binnen het kindcentrum

Taalstimulering bij ouders en kinderen middels de inzet van de subsidie: Tel mee met Taal                                                                   

Diverse naschoolse activiteiten aanbieden waarbij de talenten van de kinderen gestimuleerd worden.  Er komen ook naschoolse activiteiten in de wijk waar onze kinderen aan deel kunnen nemen. (subsidie school en omgeving)           

VVE

De pedagogisch medewerkers en de onderbouwleerkrachten volgen de cursus speelrijke hoeken. Zij gaan de hoeken uitdagender inrichten.

De pedagogisch medewerkers en de onderbouwleerkrachten kunnen doelgericht les geven in de verschillende hoeken.

De moestuin wordt verder uitgebreid.

 SWPBS/gedrag  We gaan een nieuwe leerling vragenlijst invoeren.

We kiezen een instrument om de sociale emotionele ontwikkeling van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 te volgen.

lees-, taalonderwijs

Het team volgt het tweede jaar Close Reading om het begrijpend leesonderwijs te verbeteren. Close reading wordt in alle groepen ingezet.

We oriënteren ons op een nieuwe taalmethode.

We kiezen dit jaar voor een nieuwe technisch leesmethode of een methodiek voor technisch lezen.

rekenonderwijs

We oriënteren ons op een nieuwe rekenmethode.

Ouderbetrokkenheid

Het houden van koffieochtenden met inhoudelijke thema's.

Ouders betrekken bij de naschoolse activiteiten.

Ouders kunnen een kijkje nemen in de groep.

Taalstimulering bij ouders door te werken met digitale prentenboeken (Bereslim)

NPO gelden 

De kinderen krijgen extra ondersteuning, doordat er meer personeel is aangesteld.

De kinderen krijgen wekelijks muziekonderwijs

Alle groepen krijgen twee keer gym van een vakdocent.

De kinderen krijgen diverse educatieve uitjes.

Er worden materialen aangeschaft om het onderwijs te versterken, zoals leesboeken, bee-bots, rekenmateriaal, buitenmateriaal en spullen voor in de speelhoeken.