Het Palet

dinsdag 6 november 2018

Wij zijn nog altijd druk met de wekelijkse lessen PBS. Wij werken aan verschillende regels met betrekking tot het plein:
– Wees netjes en beleefd, zodat je het goede voorbeeld geeft.
– Ik luister naar volwassenen en doe wat ze van me vragen.
– Ik ben eerlijk bij het spel
– Top: we lossen het samen op!
Met elkaar hebben wij al een honderdveld vol paletjes! Hiervoor kiezen wij als klas een leuke beloning uit. Nu op naar het volgende honderdveld.

Ook met rekenen, taal en spelling zitten wij niet stil. Wij oefenen met het uitrekenen van oppervlakte en omtrek, leren cijferend vermenigvuldigen en leren breuken op de getallenlijn plaatsen. Binnen taal zijn wij nog druk aan het oefenen met 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud en meervoud, het zoeken van het onderwerp in een zin, informeel en formeel taalgebruik en hebben wij kennisgemaakt met voorzetsel uitdrukkingen.

Binnenkort hebben wij een luisterles waarin wij voorlichting krijgen van de NS en natuurlijk het nationaal schoolontbijt op dinsdag 6 november! Op 15 november krijgen wij een techniekles op het Palet, kortom heel veel leuke en leerzame activiteiten op het programma!