Het Palet
Home>Nieuws>Vorige week hebben …

Vorige week hebben …

woensdag 24 mei 2017

…we met Josien ten Dijk, kunstenaar van beroep, gewerkt aan ons deel van haar kunstproject voor de IJsselbiënnale 2017. Dit is een kunstroute langs de IJssel tussen Doesburg en Kampen. Ons project komt te staan ter hoogte van de Wilheminabrug. Zodra ik weet waar precies, hoort u het ook natuurlijk. Superleuk om met uw kind even naar toe te gaan.

Verder zijn we natuurlijk nog steeds hard aan het werk, want het eind van het schooljaar nadert met rasse schreden. Dus nog flink oefenen en hard werken om met zoveel mogelijk kennis en kunde de overstap naar groep 8 te kunnen maken.

Wat ook belangrijk is, is een veilige deelname aan het verkeer van uw kind op de fiets. Daarom is er op woensdag 7 juni  het praktijkexamen. Daarvoor ben ik nog op zoek naar 5 ouders die willen helpen als controlepost langs de route. Heeft u zich al aangemeld, dan hoeft dat natuurlijk niet nog een keer. Volgende week krijgen alle kinderen de route mee naar huis, zodat u samen kunt oefenen. De kinderen moeten de routen tijdens het examen zelfstandig kunnen rijden. Helpt u ons?!

Tot zover!!